دانشکده فیزیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      -
 

.  ارزیابی از کیفیت تدریس اساتید

.  تصاویر درس فیزیک لایه های نازک

. جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 ·  اطلاعیه آزمون جامع دکتری

. سمینار هفتگی دانشکده فیزیک

. اطاعیه آزمون دوره زبان دکتری دانشگاه کاشان

. جدول نمرات آزمون در مقطع دکتری

·  المپیاد علمی دانشجویی

دستورالعمل بهره مندی از بورس های تحصیلی اعطایی از دولتهای خارجی(بورس دول)

 

 
      -
 
·   شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشور در سال 95

·   آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ph.D)

·    تقویم آموزشی نیمسال اوّل تحصیلی 96-95

·    تقویم آموزشی نیمسال دوّم تحصیلی 96-95


 

 
       اخبار و رویدادها