دانشکده فیزیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      -
 
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی

درس مبانی تفکر در علوم فیزیک جزء دروس اختیاری تخصصی می باشد.

اخد دروس" دفاع مقدس" و" مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب ها" به عنوان اختیاری تخصصی ممنوع می باشد

 . جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


. سمینار هفتگی دانشکده فیزیک


دستورالعمل بهره مندی از بورس های تحصیلی اعطایی از دولتهای خارجی(بورس دول)

 

 
      -
 
·   شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشور در سال 95

·   آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ph.D)

·    تقویم آموزشی نیمسال اوّل تحصیلی 96-95

·    تقویم آموزشی نیمسال دوّم تحصیلی 96-95


 

 
       اخبار و رویدادها