انتخاب وب سایت:
  • تابلوی اطلاعیه ها و اعلانات

.  ارزیابی از کیفیت تدریس اساتید

.  تصاویر درس فیزیک لایه های نازک

. جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 ·  اطلاعیه آزمون جامع دکتری

. سمینار هفتگی دانشکده فیزیک

. اطاعیه آزمون دوره زبان دکتری دانشگاه کاشان

. جدول نمرات آزمون در مقطع دکتری

·  المپیاد علمی دانشجویی

دستورالعمل بهره مندی از بورس های تحصیلی اعطایی از دولتهای خارجی(بورس دول)

 

·   شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشور در سال 95

·   آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ph.D)

·    تقویم آموزشی نیمسال اوّل تحصیلی 96-95

·    تقویم آموزشی نیمسال دوّم تحصیلی 96-95