انتخاب وب سایت:


 

سرپرست آزمایشگاه: دکتر عباس عبدلی

آدرس آزمایشگاه: ساختمان پژوهشکده نانو

شماره تماس: 03155913063

abdoliabbas@kashanu.ac.ir
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 1601