انتخاب وب سایت:
 

سرپرست آزمایشگاه: دکتر سیّد محمد باقر قرشی

شماره تماس: 03155912342
mghorashi@kashanu.ac.ir
آدرس آزمایشگاه: ساختمان دانشکده فیزیک "دانشکده فیزیک"
راهروی دوم - راهروی روبروی کلاسها - ورودی راهرو اولین آزمایشگاه

 

 
تعداد بازديد از اين صفحه : 2687