انتخاب وب سایت:

دانشجویان تحصیلات تکمیلی  دکتری

ردیف

نام دانشجو

            گرایش

1

الماسی فرد فاطمه

فیزیک هسته ای

2

کاشفی بیرون مریم

فیزیک هسته ای

3

خلیفه شوشتری مقداد

فیزیک هسته ای

4

غفوری مهدیه

فیزیک هسته ای

5

مختاری فهیمه

فیزیک هسته ای

6

رحیمی بالکانلو منیجه

فیزیک هسته ای

7

رضوی نجم السادات

فیزیک هسته ای

8

طالبی فتیدهی مطهره

فیزیک هسته ای

9

قاسمی رضا

فیزیک هسته ای

10

رنجبر جواد

فیزیک هسته ای

11

نبوی زاده چاکری سیدهادی

فیزیک هسته ای

ردیف

نام دانشجو

گرایش

1

شاکرنژاد روح اله

فیزیک حالت جامد

2

مرامی محمدباقر

فیزیک حالت جامد

3

جان نثارقمصری موناسادات

فیزیک حالت جامد

4

نیکوفرد حسین

فیزیک حالت جامد

5

عسگری بهجت ابادی وجیهه

فیزیک حالت جامد

6

جمعیتی مجتبی

فیزیک حالت جامد

7

زمانی سارا

فیزیک حالت جامد

8

میره ای سیده اکرم

فیزیک حالت جامد

9

نیک پورپیله رود ناهید

فیزیک حالت جامد

10

حاجی علی محمدرضا

فیزیک حالت جامد

11

سعیدپور سپیده

فیزیک حالت جامد

12

شیردل هاور مجید

فیزیک حالت جامد

13

مصطفائی علیرضا

فیزیک حالت جامد

14

ایلدرآبادی فرشته

فیزیک حالت جامد

ردیف

نام دانشجو

گرایش

1

کریمی مقدم فیروزه

اتمی مولکولی

2

زاهدی سعید

اتمی مولکولی

3

طیبی پوران سادات

اتمی مولکولی

4

طاهرزاده سپیده

اتمی مولکولی

5

نجاری سمانه

اتمی مولکولی

6

قنواتی زهرا

اتمی مولکولی

7

هاشمی مریم

اتمی مولکولی

ردیف

نام دانشجو

گرایش

1

خسروی فاطمه

اتمی مولکولی پلاسما

2

بیات هما

اتمی مولکولی پلاسما

3

گلهرانی دارانی سعیده

اتمی مولکولی پلاسما

4

حاجی جمالی ارانی زینب

اتمی مولکولی پلاسما

5

کرمیان اصغر

اتمی مولکولی پلاسما

6

صفری سمانه

اتمی مولکولی پلاسما

ردیف

نام دانشجو

گرایش

1

علیزاده باقری قریه امیر

اتمی مولکولی لیزر

2

مرادیان نژاد فرزاد

اتمی مولکولی لیزر

3

نژادزنگنه مدینه

اتمی مولکولی لیزر

4

کریمی الهام

اتمی مولکولی لیزر

ردیف

نام دانشجو

گرایش

1

دوستعلی صنوبر

فیزیک ذرات بنیادی

2

ابراهیمی عقیله سادات

فیزیک ذرات بنیادی

3

چزانی شراهی فرشته

فیزیک ذرات بنیادی

4

طلایی فاقلو مهتاب

فیزیک ذرات بنیادی

5

صادقی علویجه پروا

فیزیک ذرات بنیادی

 

 
تعداد بازديد از اين صفحه : 2222