انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   سیّد احسان   روزمه   031-55912568   roozmeh@Kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   مدیر گروه فیزک ماده چگال 
 2   مهدی   غضنفری مجرد   031-55912399   ghazanfari@kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   عضو هیأت علمی 
 3   بهرام   جزی   031-55912572   jaziada@kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   عضو هیأت علمی 
 4   سیّد محمدباقر   قرشی   031-55912398   mghorshi@kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک 
 5   بهرام   خوشنویسان   031-55912585   b.Khosh@kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   مسئول رصدخانه دانشگاه 
 6   مجید   منعم زاده   031-55912574   monem@kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 
 7   ابراهیم   حیدری سمیرمی   031-55912809   eb.heidari@gmail.com   دانشکده فیزیک   عضو هیأت علمی 
 8   حسین   ارباب   031-55912389   arbabpen @Kashanu.ac .ir   دانشکده فیزیک   عضو هیأت علمی 
 9   حمیدرضا   زنگنه   031-55912573   Zangane@kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   مدیر گروه لیزر و فوتونیک 
 10   رضا   رمضانی آرانی   031-55912389   ramarani@kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   مدیر گروه ذرات بنیادی 
 11   احمد   رمضانی مقدم   031-55912576   Ramezanimoghadam@kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   مدیر گروه فیزیک هسته ای 
 12   مصطفی   زاهدی فر   031-55912577   zhdfr@Kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   رئیس دانشکده فیزیک 
 13   محمد   الماسی کاشی   031-55912578   almac@kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 14   فرهاد   زمانی   031-55913056   zamani@Kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   عضو هیأت علمی 
 15   سروش   زمانی مقدم   031-55913057   zamani_moghaddam.s@kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   عضو هیأت علمی 
 16   عبدالعلی   رمضانی   031-55912895   rmzn@Kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   معاون پژوهشی دانشکده فیزیک 
 17   محمد   ترکیهای اصفهانی   031-55912573   torkiha@kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   عضو هیأت علمی 
 18   محمد   مرشدی   031-55912322   physics@Kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   مسئول دفتر دانشکده های علوم ریاضی و فیزیک 
 19   حمیدرضا   ناظری   031-55913054   m_nazeri@kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   عضو هیأت علمی 
 20   روح الله   فرقدان   031-55913066   rfarghadan@kashanu.ac.ir   دانشکده فیزیک   عضو هیأت علمی 
1 2