معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۲۲۴۱

پذیرش دانشجو در رشته فیزیک از سال 1352 در مدرسه عالی علوم کاشان آغاز گردیده است. در حقیقت رشته های فیزیک و ریاضی اولین رشته هایی هستند که در این مرکز آموزش عالی راه اندازی گردیده اند. با گذشت زمان و ارتقای مدرسه عالی علوم کاشان به دانشگاه تربیت معلم و پس از آن به دانشگاه کاشان توسعه قابل توجهی در کمیت و کیفیت رشته فیزیک محقق گردیده است.

پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد از سال 1380 و دکتری تخصصی از سال 1388 ) و حضور بیش از 30 هیأت علمی تمام وقت و پذیرش دانشجو در گرایش های مختلف فیزیک ، ایجاد رشته های جدید مانند فیزیک مهندسی از جمله نشانه های پیشرفت مذکور می باشد.

به لطف پیشرفتهای انجام گرفته گروه فیزیک دانشگاه کاشان در دی ماه 1390 شرایط لازم جهت تبدیل به دانشکده را پیدا نمود و این امر محقق گردیده است.

در حال حاضر این دانشکده با پذیرش و تربیت دانشجو در قالب چهار گروه آموزشی مشغول فعالیت آموزشی و پژوهشی می باشد.

آزمایشگاههای مجهز آموزشی و پژوهشی ، رصد خانه بسیار مجهز و فعال این دانشکده در شهر نیاسر ، اعضای هیأت علمی تئوری کار و اعضای هیأت علمی تجربی کار بستر بسیار مساعدی را برای امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف فیزیک و نانو فزیک در این دانشکده فراهم نموده است.