دانشکده فیزیک

اطلاعیه ها

مواردخاص اخذ واحد شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱
آزمون زبان دکتری چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
کانال آموزش دانشکده فیزیک سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰
لینک گروه شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰