دانشکده فیزیک

اطلاعیه ها

مواردخاص اخذ واحد شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱
کانال آموزش دانشکده فیزیک سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰
لینک گروه شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
بازه انتخاب واحد چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
آزمون زبان دکتری چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱