اخبار

اخذ واحد کارآموزی

زمان بندی و شرایط انتخاب واحد کارآموزی

دانشجویان واجد شرایط اخذ واحد کارآموزی، کارورزی و مهارت‌آموزی می‌توانند از تاریخ ۴/۱ الی ۴/۶ نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند. مراحل اخذ واحد: ۱-مراجعه به قسمت "خدمات" پورتال دانشجویی و "درخواستهای آموشی دانشجویی" و ایجاد درخواست کارآموزی به منظور طی سیر فرایند دریافت معرفی‌نامه مربوطه جهت ارائه به محل کارآموزی ۲-تحویل نامه موافقت محل کارآموزی به گروه ۲-مراجعه به پورتال دانشجویی و انتخاب واحد از قسمت "آموزشی"(در صورت عدم تحویل نامه موافقت محل کارآموزی به گروه، انتخاب واحد دانشجو حذف می‌گردد) دانشجو موظف است تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به ارائه گزارش نهایی به استاد مربوطه و کسب نمره کارآموزی اقدام نماید. درغیراینصورت برای وی نمره صفر درنظر گرفته خواهد شد

ادامه مطلب