اخبار دانشکده

توسط محققان دانشگاه کاشان صورت گرفت: استفاده از سامانه پلاسمایی تخلیه سد دی الکتریک جهت تولید اوزون به عنوان یک عامل مکمل در پاکسازی محیط‌های آلوده به میکرواورگانیسم‌ها از جمله ویروس کرونا

توسط محققان دانشگاه کاشان صورت گرفت: استفاده از سامانه پلاسمایی تخلیه سد دی الکتریک جهت تولید اوزون به عنوان یک عامل مکمل در پاکسازی محیط‌های آلوده به میکرواورگانیسم‌ها از جمله ویروس کرونا

توسط محققان دانشگاه کاشان صورت گرفت: استفاده از سامانه پلاسمایی تخلیه سد دی الکتریک جهت تولید اوزون به عنوان یک عامل مکمل در پاکسازی محیط‌های آلوده به میکرواورگانیسم‌ها از جمله ویروس کرونا

ادامه مطلب
ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر احمد رمضانی مقدم

ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر احمد رمضانی مقدم

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر احمد رمضانی مقدم عضو هیات علمی گروه فیزیک هسته ای دانشکده فیزیک از استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق همراه عزت و سلامتی را برای ایشان آرزو می نماییم.

ادامه مطلب

محاسبات و طراحی ساعت آفتابی آنالماتیک

محاسبات و طراحی ساعت آفتابی آنالماتیک با شاخص انسان توسط #ایرج_صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان در کنار آبنما و محوطه بیرونی ورودی دانشکده علوم دانشگاه کاشان شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ لینک ساعت آفتابی بر روی نقشه گوگل: Analemmatic sundial (i.safaei) for kashan university https://maps.app.goo.gl/۵YPkn۵Pzqc۵jcdCD۷

ادامه مطلب