آخرین اخبار

توسط محققان دانشگاه کاشان صورت گرفت: استفاده از سامانه پلاسمایی تخلیه سد دی الکتریک جهت تولید اوزون به عنوان یک عامل مکمل در پاکسازی محیط‌های آلوده به میکرواورگانیسم‌ها از جمله ویروس کرونا

توسط محققان دانشگاه کاشان صورت گرفت: استفاده از سامانه پلاسمایی تخلیه سد دی الکتریک جهت تولید اوزون به عنوان یک عامل مکمل در پاکسازی محیط‌های آلوده به میکرواورگانیسم‌ها از جمله ویروس کرونا

توسط محققان دانشگاه کاشان صورت گرفت: استفاده از سامانه پلاسمایی تخلیه سد دی الکتریک جهت تولید اوزون به عنوان یک عامل مکمل در پاکسازی محیط‌های آلوده به میکرواورگانیسم‌ها از جمله ویروس کرونا

ادامه مطلب
بازدید اعضای هیات علمی دانشکده ی فیزیک از دانشجویان فیزیک ساکن در خوابگاه های مرکزی
بازدید اعضای هیات علمی دانشکده ی فیزیک از دانشجویان فیزیک ساکن در خوابگاه های مرکزی

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده ی فیزیک از دانشجویان فیزیک ساکن در خوابگاه های مرکزی

رئیس دانشکده ی فیزیک جناب آقای دکتر الماسی به همراه تعدادی از اساتید محبوب دانشکده ی فیزیک با دانشجویان ساکن در خوابگاه ها دیدار کردند. این جلسه ی صمیمانه، ضمن گپ و گفتی دوستانه به منظور ایجاد انگیزه و طرح و بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان در نزدیکی ایام امتحانات و در آستانه ی ترم جدید سال تحصیلی ۹۸-۹۹ صورت گرفت.

ادامه مطلب
نحوه ایجاد و ارسال پروپوزال(پیشنهاده)الکترونیکی

نحوه ایجاد و ارسال پروپوزال(پیشنهاده)الکترونیکی

۱- دانشجو در پورتال پویا- بخش آموزشی- پیشنهاده (پوروپوزال)، فرم پیشنهاده را تکمیل می کند و دسترسی اساتید محترم راهنما، مدیران محترم گروه های آموزشی (و اعضای محترم هیات علمی در صورت ارجاع مدیر گروه) و رؤسای محترم پژ‍وهشکده/ معاونین محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها نیز به پیشنهاده های ارسالی از طریق پورتال پویا- بخش آموزشی- پیشنهاده (پوروپوزال)- لیست پیشنهاده پایان نامه های دریافتی امکان پذیر است. ۲- برای تکمیل فرم پیشنهاده توسط دانشجو باید اتصال به اینترنت وجود داشته باشد. امکان درج فرمول در متن پروپوزال در قسمت نوار ابزار word بخش ∑ و به زبان latex نیز وجود دارد. دانشجو پس از تکمیل فرم پیشنهاده، آن را جهت بررسی به استاد محترم راهنما ارسال می کند.

ادامه مطلب