فیلم آموزشی آزمایشگاه فیزیک پایه۱

۳۱ تیر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۶ کد : ۱۱۴۵۱ اطلاعیه ها آخرین اخبار
تعداد بازدید:۵۰۳۲

فیلم آموزشی آزمایشگاه فیزیک1

کیفیت پایین

Lib1A                  Lib1B             Lib1C            Lib2   

Lib3                     Lib4              Lib5              Lib6

Lib7                     Lib8              Lib9            Lib10

کیفیت بالا

Lib1A                   Lib1B             Lib1C            Lib2   

Lib3                     Lib4              Lib5              Lib6

Lib7                     Lib8              Lib9            Lib10


( ۲۶ )

نظر شما :